För skolor

Tänk om man redan i unga år kunde få öva på att tala inför publik, så att det förknippas med något roligt?
Tänk om man kunde få en mer lustfylld inställning till lärande och utmaningar?
Tänk om man kunde få träna på att gå från ord till handling och förverkliga idéer? 

Vi erbjuder idag kurser i retorik, Growth Mindset och entreprenörskap!

Här nedan är ett exempel på hur vi arbetar med vårt koncept i Brageskolan.

 
 

No Limtis anser att ALLA bör få lära sig konsten att tala övertygande och att gå från ord från ord till handling – oavsett var på den socioekonomiska skalan du befinner dig.

No Limits ger nycklar och verktyg för att:

  • Formulera en idé och en handlingsplan
  • Se kopplingen mellan fantasi, kreativitet, innovation och entreprenörskap
  • Gå från ord till handling
  • Samarbeta i lag
  • Förstå skillnader och likheter mellan entreprenörskap och socialt entreprenörskap

Skolor, elevgrupper och pedagoger har olika behov och vi skapar ett upplägg utifrån varje unik situation.

Vi genomför allt från läger till klassrumsutbildningar. Våra moduler vänder sig både till elever och pedagoger. Vi genomför även informationskvällar för föräldrarna. 

Maila oss gärna om din skola är intresserad eller om du har andra frågor!
per@nlcamps.se
johan@nlcamps.se

Här nedan kan du läsa mer om retorik, Growth mindset och entreprenörskap: 

RETORIK

Retorik handlar om hur vi påverkar varandra, vid varje möte. Den ena situationen är inte den andra lik och häri ligger utmaningen. Retorik är mer än att bara tala inför andra... Det är att presentera en idé och att argumentera för en åsikt, att engagera, informera och övertyga närhelst det är nödvändigt. Sist men inte minst är det att lyssna aktivt, att föra en dialog och att överväga för att kunna fatta kloka beslut.

Retorik är själva grunden för våra moderna teorier om kommunikation. I ett samhälle där god kommunikation och goda relationer blir allt viktigare är kunskaper i retorik inte bara allmänbildande. God kommunikation leder till goda relationer och goda resultat.

No Limtis tror på retorik som ämne i den svenska skolan. För demokrati, mångfald och integration. Retoriken är en nyckel till förståelse mellan olika kulturer genom dess fokus på dialog och lyssnande som en förutsättning för att komma framåt tillsammans. 

No Limits ger nycklar och verktyg för att:

  • stärka självförtroende att tala inför människor
  • lära sig lyssna på sig själv och andra
  • bli vän med fjärilarna i magen
  • våga tro på sina idéer
  • kunna argumentera för sin sak

Vi vill helt enkelt lära ut retorik och konsten att tala inför publik så det förknippas med något roligt och lustfullt Det övergripande målet är också att skapa en trygg och tolerant grupp där varje individ blir sedd och hörd. ”Vi gör varandra bra” är vårt motto.

GROWTH MINDSET

Teorin kring ”fixed vs. growth mindset”  är utvecklad på Stanford University av den världsberömda psykologen Carol Dweck. Tjugo år av forskning visar att om barn lär sig Growth Mindset tar de sig an utmaningar enklare, börjar se på klasskompisar som resurser och inte som konkurrenter, prestationsångesten släpper och resultaten går upp.

Hur är det möjligt?

Det handlar om hur individens uppfattning om den egna intelligensen påverkar lärandet.

Elever med ett ”fixed mindset” (statiskt tänkesätt) anser att grundläggande egenskaper/förmågor och intelligens är något som är medfött – och inte går att förändra. De tenderar att tro att framgång skapas – utan ansträngning. Antingen är man ”bra på matte” eller så är man ”dålig på matte”. Talangen eller begåvningen är medfödd.

Elever med ett ”growth Mindset” (dynamiskt tänkesätt) anser däremot att grundläggande egenskaper/förmågor och intelligens kan utvecklas genom engagemang och hårt arbete.

Growth Mindset handlar till stor del om att lära ut hur hjärnan fungerar. Att få elever att förstå vad som händer i hjärnan när man tänker och löser problem. När insikten kommer – att förmågor och intelligens är något som utvecklas genom ansträngning –skapas motivation till lärande och en nyfikenhet som är avgörande för ökad prestation.

När No Limits lär ut growth mindset och de övergripande målen är att:

förstå att intelligens och grundläggande förmågor kan utvecklas genom engagemang, träning och hårt arbete
få motivation och nyfikenhet till lärande
börja se på klasskompisar/medmänniskor som resurser och inte konkurrenter
få en ny inställning till misslyckanden och motgångar.

Läs mer om Growth Mindset

ENTREPRENÖRSKAP

Handelshögskolan i Stockholm genomförde nyligen en långtidsstudie där man tittade på effekten av Ung Företagsamhets insatser i gymnasiet. Resultaten visade entydigt att f.d. UF-företagare bidrar stort till samhället. Deras bolag har genererat tusentals arbetstillfällen och omsätter sammanlagt flera miljarder. 

Alltså: mer entreprenörskap på gymnasiet. Men vi tror på att börja redan i mellanstadiet... 

Alla verksamheter börjar med en idé. En idé som behöver beskrivas. Argumenteras för. Kommuniceras. Därför går retorik och entreprenörskap hand i hand.

Entreprenörskap handlar också om att våga gå från ord till handling. Att sätta igång. På riktigt.