Growth Mindset

Metodiken GROWTH MINDSET är utvecklad på Stanford University. Forskningen visar att om barn lär sig Growth Mindset så tar de sig an utmaningar enklare, de börjar se på klasskamrater som resurser och inte som konkurrenter, prestationsångesten släpper... och betygen går upp. Eller som en av deltagarna på No Limits Camps sade: 

"Jag har fått nytt självförtroende som jag kommer ha stor nytta av. Jag kommer inte tvivla på mig själv utan tro att jag kommer att klara det. Sen har jag fått en massa kunskap över hur hjärnan funkar."

No Limits föreläste nyligen på en fullsatt Akademibokhandel om kommunikation och Growth Mindset. Se ett klipp med Per Lange här
 

Här är ett klipp där professor Carol Dweck föreläser om Growth Mindset på TED Talks
 


 

Länkar till svenska artiklar och bloggar om Growth Mindset:

http://dennishjelmstrom.blogspot.se/2015/08/growth-mindset-austins-butterfly-och.html?m=1

http://strategierforlarande.se/2015/06/16/vilket-forhallningssatt-har-jag-till-min-lararroll-och-min-undervisning-om-statiska-och-dynamiska-tankesatt/

 

Forskningsrapporter

Carr, Priyanka B., Carol S. Dweck, and Kristin Pauker. "“Prejudiced” behavior without prejudice? Beliefs about the malleability of prejudice affect interracial interactions." Journal of personality and social psychology 103.3 (2012): 452. [pdf]

Gunderson, Elizabeth A., et al. "Parent Praise to 1‐to 3‐Year‐Olds Predicts Children's Motivational Frameworks 5 Years Later." Child development 84.5 (2013): 1526-1541. [pdf]

Halperin, Eran, et al. "Promoting the Middle East peace process by changing beliefs about group malleability." Science 333.6050 (2011): 1767-1769. [pdf]

Job, Veronika, Carol S. Dweck, and Gregory M. Walton. "Ego depletion—Is it all in your head? Implicit theories about willpower affect self-regulation."Psychological science (2010). [pdf]

Mangels, Jennifer A., et al. "Emotion blocks the path to learning under stereotype threat." Social cognitive and affective neuroscience 7.2 (2012): 230-241. [pdf]

Moser, Jason S., et al. "Mind Your Errors Evidence for a Neural Mechanism Linking Growth Mind-Set to Adaptive Posterror Adjustments." Psychological Science (2011): 0956797611419520. [pdf]

Mueller, Claudia M., and Carol S. Dweck. "Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance." Journal of personality and social psychology 75.1 (1998): 33. [pdf]

Schumann, Karina, Jamil Zaki, and Carol S. Dweck. "Addressing the empathy deficit: Beliefs about the malleability of empathy predict effortful responses when empathy is challenging." Journal of personality and social psychology107.3 (2014): 475. [pdf]