Innehåll och mål för våra Camps

Vi vill lära ut kommunikation, entreprenörskap och Growth Mindset till barn. 


Under våra läger i kommunikation och retorik vill vi ge barnen nycklar och verktyg för att:

  • stärka sitt självförtroende att tala inför människor
  • lära sig lyssna på sig själv och andra
  • våga tro på sina idéer
  • kunna argumentera för sin sak
  • kunna tala övertygande inför en publik

Under våra läger i Growth Mindset vill vi ge barnen nycklar och verktyg för att:

  • Förstå att intelligens och grundläggande förmågor kan utvecklas genom engagemang, träning och hårt arbete
  • Få motivation och nyfikenhet till lärande - som är avgörande för prestation och resultat
  • Börja se på sina klasskompisar som resurser och inte konkurrenter
  • Få en ny inställning till misslyckanden och motgångar

Gör en intresseanmälan till kommande camps!

Vad tycker våra deltagare?

 

 Vilka är kursledare?

Lisa Ekenberg - Utbildad skådespelare. Arbetar som programledare, talare och moderator. Utbildar idag chefer i näringslivet inom kommunikation och kroppsspråk. Leder också barnyogaklasser.

Henrik Hamilton - Över 20 års lärarerfarenhet. Driver idag coachföretag och processleder skolutvecklingsprogram i grundskolan.

Ylva Hamilton - Driver eget coachföretag. Har haft flera chefspositioner inom det privata näringslivet. Har lång erfarenhet av att leda barngrupper och hålla workshops.